Okoliczniki czasu z MAI 7 Okoliczniki czasu z MAI
okoliczniki czasu z mai - język japoński MAI jest częścią złożeń oznaczającą powtarzalność określenia czasowego. Nie występuje samodzielnie.

set author: magda_lebkowska , number of users: 0Log in or sign up in order to use the set.

Log in      Sign up