Hiszpański podstawy cz 2 61 Hiszpański podstawy cz 2
Podstawowe zwroty i słówka. Podstawowe pytania, zawody, liczebniki, rodzajniki

set author: surmar , number of users: 3Log in or sign up in order to use the set.

Log in      Sign up