Fiszki: English for Kids 267 Fiszki: English for Kids
Kolory, zwierzęta, części ciała, jedzenie i napoje, zdrowie, ludzie i postacie / Colours, animals, body parts, food & drinks, health, people & characters

set author: eREpetitio , number of users: 103


Subsets within this set:

  • 18 kolory/colours
  • 33 zwierzęta/animals
  • 32 części ciała/body parts
  • 90 jedzenie i napoje/food and drinks
  • 28 zdrowie/health
  • 65 ludzie i postacie/people and characters

Log in or sign up in order to use the set.

Log in      Sign up