Historia Polski 419 Historia Polski
Najważniejsze daty z historii Polski wraz z pocztem królów.

set author: aga___ , number of users: 98


Subsets within this set:

 • 19 Pierwsze tysiąclecie
 • 10 XI wiek
 • 9 XII wiek
 • 9 XIII wiek
 • 16 XIV wiek
 • 22 XV wiek
 • 33 XVI wiek
 • 42 XVII wiek
 • 24 XVIII wiek
 • 86 XIX wiek
 • 94 XX wiek
 • 55 Poczet królów polskich

Log in or sign up in order to use the set.

Log in      Sign up