Historia świata 158 Historia świata
Najważniejsze daty w historii świata

set author: aga___ , number of users: 50


Subsets within this set:

  • 12 Prehistoria
  • 9 Starożytny Egipt
  • 8 Starożytna Grecja
  • 8 Cesarstwo Rzymskie
  • 10 Barbarzyńcy
  • 35 Średniowiecze
  • 38 Czasy nowożytnie
  • 15 XIX WIEK
  • 23 XX WIEK

Log in or sign up in order to use the set.

Log in      Sign up