Geografia 359 Geografia

set author: Magda , number of users: 17


Subsets within this set:

 • 40 Australia
 • 5 Oceania
 • 25 Azja - warunki naturalne
 • 10 Azja - ludność i urbanizacja
 • 10 Azja - gospodarka
 • 10 Chiny
 • 10 Indie
 • 13 Japonia
 • 7 Bliski Wschód
 • 17 Podział administracyjny
 • 10 Dzieje geologiczne
 • 14 zlodowacienia
 • 24 skały i surowce mineralne
 • 12 ukształtowanie powierzchni
 • 15 klimat
 • 14 wody
 • 13 morze Bałtyckie
 • 14 gleby
 • 13 świat przyrody
 • 22 krainy geograficzne
 • 30 rzeki
 • 31 morze

Log in or sign up in order to use the set.

Log in      Sign up