Polityka prywatności (polityka cookies) Serwisu www.eRepetitio.com

Zawartość:

1.      Informacje ogólne.
2.      Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?
3.      Logi serwera.
4.      Jakie dane zbiera Serwis podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
5.      Marketing Serwisu.
6.      Udostępnianie informacji.
7.      Środki techniczne i Państwa obowiązki.
8.      W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
9.      Inne strony internetowe.
10.    Pytania i zastrzeżenia.

1.        Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez internetowy serwis edukacyjny eRepetitio, dalej zwany Serwisem, prowadzony po adresem www.eRepetitio.com , dalej zwany Witryną, przez euroLINK Rajmund Sawka z siedzibą w Marysinie, ul. Aksamitna 15, tel. 602 346 597, e-mail office@eRepetitio.com , NIP 7121563792, REGON 432661827, dalej zwanym Administratorem,.

Serwis dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Serwisu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Serwis, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych pod numerem …

2.        Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Serwisu. Wykorzystywane przez Serwis pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Serwis wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Państwo korzystają z Witryny i Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie Państwa sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie muszą Państwo na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania Państwa profilu w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W celu zarządzania ustawieniami cookies mogą Państwo wybrać z poniższej listy przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami:

Internet ExplorerChromeFirefoxOperaAndroidSafari iOSWindows PhoneBlackberry.

W razie problemów doradzamy również skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystają.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny lub doprowadzić do nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu.

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Państwo korzystacie z Witryny. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google mogą Państwo przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences

3.        Logi serwera

Obok plików cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. loginów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. web beacons (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, informacje o błędach jakie nastąpiły w funkcjonowaniu Witryny, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

4.        Jakie dane zbiera Serwis podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

W procesie rejestracji Serwis będzie zbierał od Państwa za pośrednictwem Witryny następujące dane osobowe w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Serwisie:

  1. adres poczty elektronicznej
  2. kraj zamieszkania
  3. data urodzenia

W przypadku dokonywania zakupów Serwis będzie zbierał od Państwa dodatkowo następujące dane osobowe:

  1. Imię i nazwisko
  2. Adres zameldowania na pobyt stały
  3. Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
  4. Numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu office@eRepetitio.com lub numeru telefonu +48 602 346 597.

5.        Marketing Serwisu

O ile wyraziliście Państwo na to zgodę, podany przez Państwa adres poczty elektronicznej będzie wykorzystywany w celach marketingowych Serwisu. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

6.        Udostępnianie informacji

W celu realizacji umowy Serwis może udostępniać zebrane od Państwa dane do operatorów systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.

Podane przez Państwa dane mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

7.        Środki techniczne i Państwa obowiązki

Serwis dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny  w celu ochrony Państwa danych, w szczególności (jakie rozwiązania?). Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Serwis nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

8.        W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem loginu lub adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasło lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o skorzystanie z opcji bezpiecznego resetowania hasła lub kontakt pod adresem office@eRepetitio.com .

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem office@eRepetitio.com .

9.        Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

10.   Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą być przez Państwa zadawane pod adresem office@eRepetitio.com .